PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

KONFERENCJA
pt. "Od neurobiologii do symptomatologii i leczenia alkoholizmu"


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w dniu 6 czerwca 2011 roku, konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Od neurobiologii do symptomatologii i leczenia alkoholizmu".
Patronat merytoryczny nad konferencją sprawuje Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu |Psychiatrii i Neurologii, kierowany przez dr Bogusława Habrata.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • terapeutów uzależnień (specjalistów psychoterapii uzależnień lub instruktorów terapii uzależnień lub osób w trakcie programu szkoleniowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub w zakresie instruktora terapii uzależnień) pracujących w placówkach terapii uzależnień;
  • psychologów pracujących w placówkach terapii uzależnień;
  • lekarzy (psychiatrów lub innej specjalności) pracujących w placówkach terapii uzależnień;
  • lekarzy psychiatrów / w trakcie specjalizacji z psychiatrii NIE PRACUJĄCYCH w placówce terapii uzależnień.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 6 czerwca 2011 roku, w godz. 11.00 – 16.00, w dużej sali konferencyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Warszawie, ul. Sobieskiego 9.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy zapewniają lunch.

 

Planowany program szkolenia:

10.00 11.00 rejestracja uczestników

W godzinach 11:00 – 16:00 zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 • Neurobiologia osobowości i jej rola w patogenezie alkoholizmu” - prof. dr hab. Jerzy Vetulani (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie)
 • „Rola czynników genetycznych w patogenezie alkoholizmu” - dr med. Anna Grzywacz (Katedra i Klinika Psychiatrii PAM w Szczecinie)
 • „Rola impulsywności w patogenezie i obrazie klinicznym uzależnienia od alkoholu” - prof. dr hab. Marcin Wojnar (Katedra i Klinika Psychiatrii UM w Warszawie)
 • „Praktyczne aspekty badań neurofizjologicznych u osób uzależnionych od alkoholu” - dr med. Anna Basińska (Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPiN)
 • „Neurobiologiczne podstawy farmakoterapii uzależnienia od alkoholu i niektórych współwystępujących uzależnień” - prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski (Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie)
 • „Farmakologiczne powiązania między piciem alkoholu a paleniem tytoniu” - prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski ( Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie)
 • „Farmakologiczne wspomaganie zaprzestania palenia tytoniu u osób uzależnionych od alkoholu” - dr med. Bogusław Habrat (Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień IPiN)

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane będą na KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ (do pobrania poniżej) do dnia 26 maja 2011 roku.
Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną na adres PARPA (Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa) lub faxem (nr fax: 022 25 06 360).
Przy kwalifikacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia karty zgłoszeniowej do PARPA).

Lista osób zakwalifikowanych na konferencję zostanie umieszczona na stronie internetowej PARPA www.parpa.pl do dnia 1 czerwca 2011roku.

Osoby, które po przesłaniu swojej karty zgłoszeniowej zmieniłyby decyzję co do uczestnictwa w konferencji, proszone są o poinformowanie Agencji o rezygnacji (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 022 25 06 339). Pozwoli nam to na racjonalne wykorzystanie miejsc.

Prosimy o szerokie informowanie o szkoleniu wszystkich lekarzy i terapeutów pracujących w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu oraz lekarzy psychiatrów i lekarzy będących w trakcie specjalizacji z psychiatrii.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Aneta Koczaska-Siedlecka (022) 25 06 339, Joanna Filipek (022) 25 06 338

>>>>> KARTA ZGŁOSZENIOWA <<<<<

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie