PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Konferencja "Od neurobiologii do symptomatologii i leczenia alkoholizmu" - lista osób zakwalifikowanych do udziału.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie