Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

Praca z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem”

Termin Konferencji: 3-5 października 2011r.
Miejsce Konferencji: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZETOM w Jachrance k/Warszawy; adres: Jachranka 76a, 05-140 Serock; www.zetom.info

Konferencja adresowana jest do osób zatrudnionych w placówkach terapii uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków, które:

Konferencja będzie prowadzona w formie wykładowo-warsztatowej. Jej celem jest zaznajomienie uczestników z wybranymi programami pracy interwencyjno - terapeutycznej z młodzieżą oraz rodzicami.

>>>>> Program Konferencji <<<<<