PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - XII.2011 roku


Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się od dnia 5 grudnia br. Długość trwania egzaminu (liczba dni) uzależniona jest od liczby zgłoszeń osób chcących przystąpić do egzaminu jak również tego, jaka część z tych osób zostanie dopuszczona do egzaminu.

Zgodnie z informacjami zawartymi w „Informatorze dla osób przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień
 lub instruktora terapii uzależnień w roku 2011” (www.parpa.plCertyfikacja terapeutówEgzaminy Certyfikacyjne 2011) termin dostarczania prac wraz z dokumentami upływa 6 października. Jest to ostatni dzień przyjmowania prac wraz z dokumentami co oznacza, że jeśli dotrą one po tym terminie to nie będą przyjęte do grudniowego egzaminu (nie liczy się data stempla pocztowego).  
 W przypadku braków w dokumentacji, czy problemach z dostępem do prac w wersji elektronicznej, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie bądź listownie.
W dniu 3 listopada odbędzie się posiedzenie członków komisji egzaminacyjnych, po tym terminie każdy z Państwa otrzyma tradycyjną pocztą, pisemną informację o dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu do egzaminu (zgodnie z zapisami „Regulaminu przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego” dostępnego na www.parpa.pCertyfikacja terapeutówRegulamin przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego).
W związku z licznymi pytaniami informujemy, że egzamin jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia Państwu wyżywienia, serwisu kawowego, noclegu czy zwrotu kosztów podróży. Egzamin odbędzie się w Warszawie – miejsce zostanie podane do wiadomości w późniejszym terminie.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie