Drukuj

KARTA ZGŁOSZENIOWA na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2012 roku.

Na komplet dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania osoby do grupy superwizyjnej finansowanej przez PARPA w 2012 r. składa się:

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Agencji, w terminie 2 - 13 stycznia 2012 roku (liczy się data stempla pocztowego).

>>>>> Karta zgłoszeniowa plus pełna informacja <<<<<