PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

SUPERWIZJE 2012 - wyniki kwalifikacji do grup superwizyjnych finansowanych przez PARPA w 2012 r.

W 2012 roku na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA zakwalifikowało się 138 osób. Tu znajduje się Lista osób zakwalifikowanych do grup.
Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do grup i nie znajdują się na liście otrzymają pisemne uzasadnienie braku kwalifikacji, przesłane pocztą tradycyjną na adres podany w karcie zgłoszeniowej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji.

Osoby zakwalifikowane do grup proszone są o kontakt bezpośrednio z superwizorami w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania. Lista adresów mailowych superwizorów dostępna jest na stronie internetowej PARPA w belce „certyfikacja terapeutów” w zakładce „lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych”.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie