Drukuj

Szkolenie „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”

Mazowieckie Centrum Polityk społecznej zaprasza przedstawicieli samorządów gminnych z terenu Mazowsza m.in. członków gminnych komisji i stowarzyszeń abstynenckich na profesjonalne szkolenie pt. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”

>>>>> Tu więcej informacji <<<<<