Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

Praca z rodzinami pacjentów uzależnionych”

Termin Konferencji: 8-10 października 2012r.
Miejsce Konferencji: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZETOM w Jachrance k/Warszawy; adres: Jachranka 76a, 05-140 Serock; www.zetom.info

Konferencja adresowana jest do osób zatrudnionych w placówkach terapii uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków, które:

Konferencja będzie prowadzona w formie wykładowo-warsztatowej.

>>>>> Program i Formularz Zgłoszenia na Konferencję <<<<<