Drukuj

UWAGA: Z powodu awarii technicznej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w dniu 28 sierpnia 2012r. czynna będzie w godzinach 8.00 – 10.00.