PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 13-14 listopada 2012r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nt roli gminnych komisji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli gminnych komisji z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem przedsięwzięcia będzie m.in. uporządkowanie wiedzy uczestników nt rozwiązań dotyczących pracy w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych, zwrócenie uwagi na rolę członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w procedurze „Niebieskie Karty”, ćwiczenie umiejętności kontaktu z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc oraz wymiana doświadczeń związanych z pracą interdyscyplinarną na rzecz ochrony rodzin przed przemocą.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z udziałem w szkoleniu (zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka) ponosi PARPA. Do udziału w szkoleniu można zgłosić 2 osoby reprezentujące daną komisję.

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania do udziału w szkoleniu jest odesłanie do dnia 26 października br. do Agencji wypełnionej ankiety zgłoszeniowej (tutaj do pobrania) – faksem 22 250 63 60 lub pocztą (PARPA, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa). O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane (60 osób) zostaną indywidualnie powiadomione o miejscu i programie szkolenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem ds. rodziny i młodzieży PARPA (tel. 22/2506357 lub 22/2506349).

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie