PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Są jeszcze wolne miejsca na Podyplomowym Studium Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.

W ramach studiów słuchacze uczestniczą w specjalnym module, który uzyskał rekomendacje
Państwowej Agencji RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych.
Celem modułu jest przekazanie wiedzy a przede wszystkim umiejętności praktycznych w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów
alkoholowych.
Absolwenci otrzymują uniwersytecki dyplom ukończenia studiów
podyplomowych wraz z informacją o zajęciach z zakresu profilaktyki i rozwiazywania
problemów alkoholowych.
Więcej informacji na www.ipsir.uw,edu.pl/studia podyplomowe

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie