Drukuj

Są jeszcze wolne miejsca na Podyplomowym Studium Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.

W ramach studiów słuchacze uczestniczą w specjalnym module, który uzyskał rekomendacje
Państwowej Agencji RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych.
Celem modułu jest przekazanie wiedzy a przede wszystkim umiejętności praktycznych w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów
alkoholowych.
Absolwenci otrzymują uniwersytecki dyplom ukończenia studiów
podyplomowych wraz z informacją o zajęciach z zakresu profilaktyki i rozwiazywania
problemów alkoholowych.
Więcej informacji na www.ipsir.uw,edu.pl/studia podyplomowe