Drukuj

niezmiernie miło nam poinformować o inauguracji kampanii społecznej AlcoSfery. Picie
w biznesklasie
realizowanej przez Fundację First pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych.
Akcja ma na celu:

W pierwszym etapie kampania skupia się na kobietach z grupy HFA. Jej główny przekaz będzie skoncentrowany na omówieniu i nagłośnieniu problemu ryzykownego picia kobiet, zwróceniu uwagi na sposób spożywania alkoholu przez kobiety, stereotypach w postrzeganiu pijącej Polki oraz pijącego Polaka, pełnionych przez nich ról społecznych.

Wydana właśnie w Polsce książka Caroline Knapp Picie. Opowieść o miłości, której autorka
i bohaterka zarazem to wzorcowy przykład HFA - kobieta spełniona zawodowo, a jednocześnie osoba zmagająca się w ukryciu i samotności z chorobą alkoholową, to pierwsza odsłona programu AlcoSfery. Picie w biznesklasie. Caroline szczerze, nie oszczędzając siebie, rozprawia się z tabu kobiecego alkoholizmu.

Wierzymy, że lektura tej wyjątkowej książki może pomóc osobom uzależnionym
i pijącym ryzykownie w identyfikacji własnego problemu. Dlatego prosimy
o rozważenie wykorzystania jej w terapii.

Więcej informacji o kampanii i książce znajdą Państwo na dedykowanej stronie:

www.alcosfery.org