PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Projekt "Profilaktyka Problemowa" jest projektem innowacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest wypracowanie ujednoliconego programu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży oraz zintegrowanego modelu współpracy między organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemową wśród młodzieży. Liderem projektu jest Centrum Terapii Uzależnień w Legnicy, a Partnerami są: Gmina Legnica, Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam" z Legnicy, Stowarzyszenie MONAR, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z Legnicy i Millward Brown SMG/KRC. Patronat nad projektem objęła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Obecnie projekt znajduje się w fazie końcowej I. etapu (badawczego) i dopracowywania wstępnych wersji produktów finalnych: zintegrowanego modelu współpracy międzyresortowej i programu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i wkracza w II. etap - testowanie wypracowanych produktów. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.problemowa.pl, gdzie znajdują się również raporty z badań jakościowych i ilościowych.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie