Drukuj

Otwarty konkurs na powierzenie zadania „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecany w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi).

>>>>> Tu cała treść konkursu <<<<<