Drukuj

W Zakopanem w dniach 13-15 maja 2013r.odbyła się XVI ogólnopolska konferencja Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
Konferencję otworzył dyrektor PARPA, Krzysztof Brzózka, prezentując dane dotyczące ilości spożywanego alkoholu i program badań populacyjnych pod kątem występowania FASD w Polsce prowadzony przez PARPA. W konferencji wzięło udział 102 uczestników. Wysłuchali oni następujących wykładów:

Ponadto Dariusz Kowalski z 9-osobową grupą liderów młodzieżowych Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej zaprezentował pracę klubów młodzieżowych i realizowane z udziałem liderów działania profilaktyczne skierowane do uczniów szkół podstawowych. Każdy z uczestników konferencji wziął udział w dwóch 4 – godzinnych warsztatach tematycznych.

Krzysztof Brzózka Dyrektor PARPA

Tomasz Biernat prof. UMK, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

Tomasz Świtek Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Dr hab. Maria Deptuła, profesor UKW w Bydgoszczy

Dr Jacek Szczepkowski UMK w Toruniu, kierownik Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu.

Liderzy młodzieżowi klubu młodzieżowego Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej.

Dariusz Kowalski kierownik Klubów Młodzieżowych Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej.

Uczestnicy konferencji podczas wieczoru integracyjnego animowanego przez Mariusza Moderskiego.

 

.