Drukuj

29 maja 2013 roku w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem odbyła się międzynarodowa konferencja w Dublinie, podczas której eksperci z obszaru zdrowia zwracali uwagę na zależność pomiędzy spożywaniem alkoholu a chorobami nowotworowymi.

W Europie spożycie alkoholu jest największe, a w niektórych krajach tego kontynentu przewyższa ponad dwukrotnie średnią światową. Aż 10% przypadków zachorowalności na raka wśród mężczyzn i 3% wśród kobiet jest związanych z konsumpcją alkoholu. Alkohol powoduje wiele różnych rodzajów nowotworów, w tym raka jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, wątroby, odbytu i piersi.

Profesor Peter Anderson powiedział że „konsumenci w Europie spożywają średnio 30g alkoholu dziennie, co aż 600 razy przekracza dawkę zalecaną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w przypadku substancji kancerogennych zawartych w jedzeniu i napojach” . Podkreślił również, że jeśli chodzi o raka, nie ma takiej dawki spożywanego alkoholu, która byłaby bezpieczna. Z tego względu etykiety na butelkach i puszkach napojów alkoholowych powinny obowiązkowo zawierać informację, że alkohol powoduje raka.

Natomiast dr Peter Rice, przewodniczący SHAAP, zwrócił uwagę, że najbardziej niepokojące trendy dotyczące długookresowych szkód zdrowotnych związanych z alkoholem pojawiają się w grupie osób w wieku średnim i starszych. Jednym z nich jest wzrost odsetka przypadków zachorowań na nowotwory związane z konsumpcją alkoholu w tej grupie wiekowej. Zdaniem dr Rice’a należy zadbać o większość świadomość zależności między spożywaniem alkoholu a zachorowalnością na raka wśród specjalistów zajmujący się leczeniem chorób nowotworowych. Również opinia publiczna powinna być szerzej informowana o tym problemie.

Mariann Skar, Sekretarz Generalny Eurocare, dodała, że wszyscy mamy prawo wiedzieć nie tylko, co znajduje się w pitych przez nas napojach, ale również, jakie negatywne skutki dla naszego zdrowia powoduje ich konsumpcja.

Alkohol należy do grupy 4 głównych czynników ryzyka zachorowania na choroby niezakaźne (w tym nowotwory, które dotykają co trzeciego Europejczyka) i choroby sercowo- naczyniowe. Zależność między konsumpcją alkoholu a zapadalnością na choroby nowotworowe wykazano po raz pierwszy w roku 1987, a mimo to 25 lat później zaledwie 36% Europejczyków jest przekonanych o istnieniu takiego związku. Raport Eurobarometru z 2010 r. pokazuje, że co piąty Europejczyk nie wierzy, że jest zależność między spożywaniem alkoholu a rakiem.

FAKTY NA TEMAT ALKOHOLU:

Opracowanie PARPA na podstawie “Eurocare Press Release: Alcohol causes cancer- health experts call on increased actions”: http://www.eurocare.org/media_centre/press_releases/alcohol_and_cancer