Drukuj

Otwarty konkurs Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014 w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi): Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Tu czytaj pełny tekst <<<<<