Drukuj

Konkurs na zadanie: „ Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych”.

W dniu 11 lutego 2015 roku Dyrektor PARPA zaakceptował rozstrzygniecie konkursu dotacyjnego na realizację zadania pod nazwą „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych”.

Umowa dotacyjna na lata 2015-2017 na kwotę

59.940

zostanie podpisana z

Fundacją „Światło-Życie” z Katowic na wydawanie kwartalnika „Eleuteria”.