PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Osoby planujące przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień w 2015 roku informujemy, że najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach 1-3 czerwca b.r. w Warszawie. Terminem nadsyłania prac jest 2 kwietnia b.r., przy czym jest to ostatni dzień, w którym dokumenty zgłoszeniowe wraz z pracami powinny zostać zarejestrowane w siedzibie PARPA.

Aktualną wersję Informatora dla osób przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień w 2015 roku znajdą Państwo w zakładce Certyfikacja terapeutów -> Egzaminy certyfikacyjne 2015. Obowiązujące wzory Wniosku o przystąpienie do egzaminu oraz Oświadczenia kandydata na specjalistę psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień znajdują się w zakładce Certyfikacja terapeutów -> Wzory dokumentów.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie