PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Wyniki Egzaminu Certyfikacyjnego dla specjalistów i instruktorów terapii uzależnień.
W dniach 1 i 2 czerwca 2015 roku w Warszawie odbyła się XXXII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Wniosek o przystąpienie do egzaminu złożyło 65 osób (56 osób starało się o tytuł specjalisty, 9 - instruktora). Komisje Egzaminacyjne nie dopuściły do obrony prac 10 osób, w tym prace 2 osób zostały odrzucone z powodu wykrycia plagiatu. Najczęstszym powodem niedopuszczenia pozostałych prac był zbyt ogólnikowy opis przebiegu terapii. Jedna osoba wycofała wniosek o przystąpienie do egzaminu przed etapem recenzowania prac.

Przypominamy: niedopuszczenie pracy do obrony lub nieobronienie pracy podczas egzaminu ustnego oznacza, że chcąc przystępować do egzaminu w kolejnych sesjach, kandydat musi złożyć opis przebiegu pracy terapeutycznej z nowym pacjentem. Nie wolno korzystać z fragmentów wcześniej złożonych własnych prac. Wszystkie prace nadesłane na sesję egzaminacyjną są szczegółowo analizowane pod kątem autoplagiatu i plagiatu przy pomocy specjalnego programu antyplagiatowego.

Do egzaminu zakwalifikowano 54 osoby: 47 starało się o certyfikat specjalisty, 7 - o certyfikat instruktora. Jedna osoba nie stawiła się na egzamin, 7 osób (kandydaci na specjalistę)  nie zaliczyło części ustnej egzaminu. Gorzej zostały ocenione prace skoncentrowane na przedstawieniu postaw czy działań pacjenta, podczas gdy oczekuje się przede wszystkim opisu relacji terapeutycznej oraz metod i interwencji stosowanych przez terapeutę. Zaleca się, aby opis pracy terapeutycznej i relacji stanowił najobszerniejszą część przedstawionej pracy.

W rezultacie do grona specjalistów psychoterapii uzależnień dołączyło 39 osób: Anna Arendarczyk, Ewelina Kuśka, Joanna Barucka, Katarzyna Behnke, Agnieszka Błoszyk, Magdalena Bukowska-Gierula, Janusz Burcek, Marta Bykiewicz, Magda Cyndzas, Katarzyna Czerwonka, Monika Dominiak, Joanna Drożdż, Paulina Gadera, Izabela Granna-Wolnik, Renata Grzesiuk, Iwona Holeksa, Karolina Kaźmierczak, Justyna Kopystyńska, Magdalena Król, Aneta Krysiak, Joanna Kuklińska-Szulman, Aneta Kubisztal, Dariusz Łukawski, Izabela Mikulska, Justyna Olejniczak, Małgorzata Piotrowska, Mariola Struś, Dagmara Styś, Hubert Szczepaniak, Agnieszka Szymczak-Podolak, Sławomir Ślaski, Magdalena Tomaszczuk-Jakubas, Agnieszka Trzajna, Magdalena Wieczorek, Jan Wielgat, Beata Wietrzyk, Adam Wojakiewicz, Ewa Wójcik oraz Grażyna Zawartka.
Wśród instruktorów terapii uzależnień witamy Marcina Famuloka, Grzegorza Galanta, Bożenę Kiraz, Krystynę Kuziemską,  Jolantę Rączkowską, Barbarę Urban, Ewę Zieleniewską.
Wszystkim specjalistom psychoterapii uzależnień i instruktorom terapii uzależnień serdecznie gratulujemy!

Po czerwcowej sesji egzaminacyjnej lista osób certyfikowanych liczy już 1942 osoby, w tym 1539 osób posiada tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień oraz 403 osoby mają tytuł instruktora terapii uzależnień.
Termin następnej sesji egzaminacyjnej przypada w terminie 30 listopada - 2 grudnia 2015 roku, termin składania wniosków o przystąpienie do egzaminu wraz z pracami egzaminacyjnymi upływa w dniu 1 października 2015 roku. Dostępna pula pytań do egzaminu pisemnego może ulec zmianie, jednak zmieniony zestaw pytań zostanie opublikowany na stronie internetowej najpóźniej 90 dni przed terminem egzaminu. Korzystając z okazji przypominamy również, że do egzaminu można przystępować bez ważnego statusu osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie