Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że zamyka nabór uczestników szkolenia dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowanego na 1-2 października 2015r.  W szkoleniu może wziąć udział 50 przedstawicieli gminnych komisji, a do dnia 1 września  br. zgłosiły się  73 osoby.
Zgodnie z pierwotną informacją do udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności przyjmowani byli przedstawiciele gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne informacje o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz o miejscu zakwaterowania.

Tutaj lista osób zakwalifikowanych do szkolenia <<<<<