PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 28 – 29.08.2015 r. na zaproszenie Państwowej Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Spotkanie dotyczyło m.in. omówienia zadań dotyczących funkcjonowania komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Dyskusja toczyła się w oparciu o prezentacje wyników najnowszych badań pt. „Postawy, opinie, kompetencje członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a postrzegane przez nich bariery w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych.” Jej rezultatem są m.in. pogłębione wnioski i rekomendacje z realizacji badania. W trakcie spotkania omawiano także konieczne zmiany do wytycznych zawierających ramowy program szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach dyskusji panelowej omówiono aktualne problemy w zakresie realizacji zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dyskusja zostanie zaprezentowana na łamach jednego z jesiennych wydań „Świata Problemów”.

Uczestnicy spotkania Zespołu Ekspertów z plakatami kampanii „Too Young, To Drink”.  Stoją od lewej: Andrzej Wojciechowski, Agnieszka Czerkawska, Piotr Sędek, Katarzyna Łukowska, Krzysztof Brzózka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Teresa Kobrzyńska
Powyżej: Aneta Zdunek, Sylwia Bedyńska, Rafał Zwoliński, Honorata Rudnik, Renata Teodorczyk-Glinka, Błażej Gawroński.”

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie