PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że zamyka nabór uczestników szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbędzie się w dniach 26-27 października 2015r.  Do udziału w szkoleniu możemy zakwalifikować 54 uczestników, a do dnia 4 września zgłosiło się ponad 80 osób.     
W związku z powyższym prosimy o nie nadsyłanie zgłoszeń.                                      
Zgodnie z pierwotną informacją do udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności przyjmowani byli przedstawiciele gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne informacje o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz o miejscu zakwaterowania.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie