Drukuj

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „FASD – Problem kliniczny i społeczny”, organizowana przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbędzie się w dniach 1-2 października (czwartek, piątek ) 2015 roku.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.mcpu.krakow.pl oraz http://www.dzieciecyszpital.pl/szpital/index.php.

Zaproszenie