Drukuj

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań wieloletnich z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016, zlecanych przez PARPA w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie
alkoholizmowi):
Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego profilaktyce problemowej i promocji zdrowego stylu życia.

Czytaj więcej...