PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Wszystkie osoby planujące przedłużenie lub ubieganie się o uzyskanie akredytacji na prowadzenie:
- szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień
- stażu klinicznego w ramach II etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień
lub
- ubiegające się o wpis na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach III etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień,
informujemy, iż w związku z brakiem wpłynięcia do dnia 2 listopada 2015 r. poprawnych formalnie wniosków termin spotkania Rady ds. Akredytacji uległ zmianie. Najbliższe posiedzenie odbędzie się dnia 08 stycznia 2016 roku. W związku z powyższym termin nadsyłania wniosków do Agencji został przedłużony do dnia 4 grudnia 2015 roku.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie