PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia kandydatów do udziału w superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych, finansowanej ze środków PARPA, będą przyjmowane w Agencji w dniach 4 – 18 stycznia 2016. Kartę zgłoszeniową należy wypełnić i wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać lub dostarczyć osobiście do Agencji. W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego.

 UWAGA: kwalifikacja odbywa się wyłącznie w podanym terminie – ani wcześniejsze, ani późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

TUTAJ pliki do pobrania:

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie