PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Nasz wieloletni współpracownik, ekspert w wielu dziedzinach: profilaktyki, pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, terapii uzależnień. Koordynator wielu modelowych projektów w tych obszarach.

 

Witek - pedagog, terapeuta, wychowawca, profilaktyk, nasz Przyjaciel. 

 Współzałożyciel i dyrektor Ośrodka PROM w Łodzi, wykładowca akademicki, autor programów i procedur profilaktycznych i terapeutycznych m.in. "Tak czy Nie", "Jestem O.K!", "TUKA/N", "MOPR", autor publikacji i artykułów z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Kawaler Orderu Uśmiechu. Za pracę w dziedzinie uzależnień odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z PARPA Witek współpracował od ponad 20 lat. Był członkiem zespołu ekspertów ds. profilaktyki oraz zespołu ekspertów ds. leczenia młodzieży uzależnionej.  Dzielił się z nami swoim doświadczeniem w zakresie udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym – współuczestniczył w opracowywaniu i realizacji m.in. takich projektów jak „Program wspierania grup samopomocowych „Alateen” czy „Poczta zaufania”. Przez wiele lat wspólnie, poprzez system szkoleń, upowszechnialiśmy w wielu placówkach w Polsce program dla upijającej się młodzieży „Trening umiejętności kontroli zachowań związanych z używaniem alkoholu i narkotyków”.

Od 2001 roku koordynował na zlecenie PARPA realizację w ośrodku PROM „Pomarańczowej Linii” – telefonu zaufania dla młodych ludzi upijających się i ich rodziców. Witek był także jednym z trzech jurorów biorących udział w Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych „MOPS”. Podczas spotkań z młodymi ludźmi, które odbywały się systematycznie w latach 2006 – 2011 dzielił się swoją pasją życia i doświadczeniem zarówno w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, jak i pracy artystycznej.

Zawsze pełen pogody ducha, poczucia humoru, serdeczny, troskliwy, gotowy do pomocy innym.

Żegnamy Cię Witku.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie