Drukuj

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie zostały zakwalifikowane do grup superwizyjnych finansowanych przez PARPA mogą uczestniczyć w superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych finansując ją samodzielnie lub pozyskując na ten cel fundusze z innych źródeł niż PARPA.

W celu zakwalifikowania się do grupy superwizyjnej nie finansowanej przez Agencję należy kontaktować się bezpośrednio z wybranym superwizorem. Adresy superwizorów dostępne są na stronie internetowej www.parpa.pl w belce „certyfikacja terapeutów”, w zakładce „lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych”.