PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informacja o przedłużaniu ważności statusu uczestnictwa w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień

PARPA przypomina, iż zgodnie z §13 ust. 5, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi, potwierdzenie statusu uczestnictwa w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień wydaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na okres 5 lat. Wszystkie osoby, które otrzymały potwierdzenie statusu uczestnictwa w programie szkolenia po 1 lipca 2012 r., bez względu na przyczyny, nie mają możliwości uzyskać kolejnego przedłużenia jego ważności.

Oznacza to, że jeśli osoba, której status został wydany po 1 lipca 2012 r. nie zakończy wszystkich etapów szkolenia (min. 650-godzinne szkolenie, min. 70-godzinna superwizja i min. 80-godzinny staż), a będzie chciała mieć ważny status będzie musiała rozpocząć szkolenie od początku.

Wszystkie osoby, których potwierdzenie statusu uczestnictwa w programie szkolenia zostało wydane przed 1 lipca 2012 r. mogą ubiegać się o ostatnie jego przedłużenie na okres 5 lat.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie