PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Projekt „Ukryte Skrzydła” zlokalizowaliśmy świadomie na terenie Nowej Huty. Specyfika tego środowiska oraz liczne stereotypy związane z tą dzielnicą, nie pozwalają ukazać prawdziwego oblicza tego miejsca. Zrozumienie ogromnej potrzeby na tego typu działalność dla młodzieży to podstawa naszej misji.

... Tu zobacz naszą stronę >>>

 

W dniach 14-16 lipiec 2008 r. przeprowadzona została akcja informacyjna skierowana do sprzedawców napojów alkoholowych. Organizatorem akcji był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

W dniach 20-22 października 2008 r w Zakopanym-Kościelisku odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym - Koncepcja Przywiązania-Implikacje dla Pracy Socjoterapeutycznej”. W tegorocznej konferencji wzięło udział ponad 140 osób -przedstawicieli świetlic socjoterapeutycznych oraz placówek pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym z terenu całej Polski.

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację w roku 2008 zadań z zakresu profilaktyki... Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięty został trzyletni konkurs na realizację w latach 2008 – 2010 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie.......

Ogólnopolska Sekcja Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Pracownia Alternatywnego Wychowania zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Socjoterapii pod hasłem "Jak poznać świat nie ruszając się z miejsca" , która odbędzie się 26-28 września w Konstancinie jeziorna koło Warszawy.

Poniżej przedstawiamy apel Biskupa Tadeusza Bronakowskiego - Przewodniczącego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski wzywający, z okazji sierpnia – miesiąca trzeźwości, do wstrzemięźliwości w piciu alkoholu.

Zasady finansowania superwizji klinicznej w ramach Programu szkoleniowego w 2014 r.

Otwarty konkurs na dofinansowanie zadania "Organizacja ogólnopolskich szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym".

>>>>> Czytaj

W dniach 5 – 8 grudnia br. odbyła się XXV sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu).

Fundacja C.E.L zaprasza młode kobiety (20-30 lat, mieszkanki Warszawy) do udziału w nieodpłatnych zajęciach grupy terapeutycznej pod hasłem „Jak obchodzić się z apetytem na dobre związki?”.
Jeśli wyniosłaś z przeszłości złe wspomnienia o relacjach z mężczyznami, 70 godzin spotkań z samą sobą i innymi kobietami będzie okazją do zmierzenia się z własnymi lękami, rozpoznania swoich potrzeb i oczekiwań oraz odpowiedzenia na nurtujące Cię pytania, a w tym:

W dniach 5-6 marca odbędzie się spotkanie dla instruktorów pracujących ze sprzedawcami napojów alkoholowych. Spotkanie szkoleniowe odbędzie się w Warszawie na terenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego Fundacji „Polska-Wiek XXI” ul. Bobrowiecka 9.

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje w rocznym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) w ramach programu V – Rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych i programu VII - Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych

Ukazał się najnowszy numer miesięcznika dla nauczycieli i rodziców „Wychowanie na co dzień”, który poświęcony został problematyce związanej z zagrożeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków w środowisku młodzieży szkolnej.

W dniach 1- 3 grudnia 2008 roku w Warszawie odbyła się XIII konferencja przeciw przemocy w rodzinie organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z uwagi na to, że przemoc wobec dzieci stosują często osoby, które nie radzą sobie z wyzwaniem, jakim jest rodzicielstwo, które nie znają alternatywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, jakie mogą pojawić się w procesie wychowania dzieci: złością, bezradnością, frustracją, agresją, tegoroczne wykłady jak i zajęcia semianryjno-warsztatowe koncentrowały się wokół zagadnień związanych z profilaktyką przemocy domowej wobec dzieci.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie