PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Informacja o projekcie likwidacji procedury sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – stan prac legislacyjnych.

Likwidację procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego regulować ma projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zmianie niektórych innych ustaw opracowywany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń Sądowych przy współudziale Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z konferencją prasową Związku Pracodawców Przemysłu piwowarskiego Browary Polskie, która odbyła się 11 lutego 2009 r. w Warszawie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca uwagę, że powołując się w jednym z materiałów konferencyjnych na badania CBOS 2008, popełniono błąd. Napisano mianowicie, że 63% badanych wyraża dezaprobatę dla całkowitego zakazu reklamy napojów alkoholowych, a jest przeciwnie. Na pytanie o zdanie w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu reklamowania napojów alkoholowych w mediach i na ulicznych plakatach 63% badanych poparło takie rozwiązanie.

W nowo powstałym dziale "Multimedia" możesz zobaczyć galerię filmów oraz foto galerię

W dniach 1 – 2 grudnia br. w Ośrodku Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6 w Warszawie, odbyła się XIX sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.).

„Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia przyjęło projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2007 r.”

>>>>> Tu zobacz projekt sprawozdania >>>>>

UWAGA!!!
KONFERENCJA STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH
WAŻNA INFORMACJA!!!

W dniach 21 – 23 listopada 2008 roku PARPA organizuje konferencję Stowarzyszeń Abstynenckich pt.: „W trosce o skuteczność”.


Ze względów organizacyjnych konferencja została przeniesiona do innego ośrodka i odbędzie się nie w Kościelisku, ale w - ZAKOPANEM, W OŚRODKU WCZASÓW MSWiA „DAFNE”, PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 30.

 

 

Konferencja - Opracowanie zasad współpracy międzyresortowej na poziomie środowisk lokalnych w celu pomocy dziecku i rodzinie w specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego – świetlicach socjoterapeutycznych; 2-3 grudnia 2008r. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa-Miedzeszyn

W dniach 8-9 września 2008 r. odbyło się spotkanie Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego.

W dniu 30 września 2008 roku w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli PARPA oraz Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego z przedstawicielami Centrali oraz poszczególnych oddziałów NFZ.

We wrześniu 2008 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbywały się konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Po konsultacji z Radą ds. Akredytacji w dn. 29.09.2008 roku, dyrektor PARPA akredytował pierwsze w historii istnienia Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia (...), 650 godzinne szkolenie z zakresu podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia

W dniach 4-6 listopada 2008 roku odbyło się spotkanie wspólne kierowników WOTUW i pełnomocników zarządów województw ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2009 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników zakładów lecznictwa odwykowego w szkoleniach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

Terminy sesji akredytowanych przez PARPA szkoleń I i II etapu Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego w 2009 roku.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie