PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

W dniach 18-20 listopada 2015 w Zakopanem odbędzie się XIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa poświecona profilaktyce problemowej „Profilaktyka selektywna i wskazująca w szkole, nastawiona na systemowe wspieranie pozytywnych zachowań”.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „FASD – Problem kliniczny i społeczny”, organizowana przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odbędzie się w dniach 1-2 października (czwartek, piątek ) 2015 roku.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.mcpu.krakow.pl oraz http://www.dzieciecyszpital.pl/szpital/index.php.

Zaproszenie

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej zaprasza wszystkich pracowników ochrony zdrowia w Polsce na Konferencję Naukowo-Szkoleniową >>Sposób na  „trudnego pacjenta”. Dialog motywujący w opiece zdrowotnej<<, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-18 października 2015r.

Czytaj...

Dziś, 9 września (9 miesiąca, 9 dnia i o godzinie 9:09) obchodzimy Międzynarodowy Dzień FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Symboliczna „9” odnosi się do 9 miesięcy ciąży.
Każda ilość alkoholu wypitego w czasie ciąży może mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka. Dzieje się tak, gdyż nie ma bezpiecznej, uniwersalnej dawki alkoholu, którą można zalecić kobiecie ciężarnej zapewniając ją tym samym, że jej dziecko jest bezpieczne. Lampka wina, szklanka piwa czy kieliszek mocniejszego trunku -  to wszystko są niebezpieczne dawki dla prawidłowego rozwoju dziecka. FASD może objawiać się poprzez wady wrodzone (np. wady serca, nerek, OUN), problemy edukacyjne, problemy społeczne czy choroby psychiczne. FASD można w 100% zapobiec poprzez abstynencję przez cały okres ciąży.

Akademia Motywacji organizuje szkolenie „Zastosowania dialogu motywującego do pracy grupowej.” Tego jeszcze w Polsce nie było! Szkolenie będzie w całości poświęcone pracy z grupą w oparciu o dialog motywujący. Prowadzenie pracy z grupą zgodnie z założeniami dialogu motywującego należy jeszcze w Polsce do rzadkości, natomiast na świecie staje się oraz bardziej popularne.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że zamyka nabór uczestników szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które odbędzie się w dniach 26-27 października 2015r.  Do udziału w szkoleniu możemy zakwalifikować 54 uczestników, a do dnia 4 września zgłosiło się ponad 80 osób.     
W związku z powyższym prosimy o nie nadsyłanie zgłoszeń.                                      
Zgodnie z pierwotną informacją do udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności przyjmowani byli przedstawiciele gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne informacje o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz o miejscu zakwaterowania.

W dniach 28 – 29.08.2015 r. na zaproszenie Państwowej Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INFORMACJA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEZNIEŃ / INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ
Szanowni Państwo,
Zimowa sesja egzaminacyjna zaplanowana na 30.11.-02.12.2015 roku zostaje przesunięta na 14.03.-17.03.2016 roku. Zmianie ulega także termin nadsyłania zgłoszeń o przystąpienie do egzaminu i prac egzaminacyjnych oraz termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych. Prace należy przesłać do PARPA do 08.01.2016 roku. Posiedzenie Komisji egzaminacyjnych odbędzie się 15.02.2016 roku.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że zamyka nabór uczestników szkolenia dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowanego na 1-2 października 2015r.  W szkoleniu może wziąć udział 50 przedstawicieli gminnych komisji, a do dnia 1 września  br. zgłosiły się  73 osoby.
Zgodnie z pierwotną informacją do udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności przyjmowani byli przedstawiciele gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne informacje o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz o miejscu zakwaterowania.

Tutaj lista osób zakwalifikowanych do szkolenia <<<<<

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, zachęcamy do zapoznania się ze Szkolnym Niezbędnikiem Profilaktycznym, zawierającym wskazówki dla osób zajmujących się profilaktyką dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że materiał ten będzie inspiracją do szukania odpowiedzi na pytanie, jak można zapobiegać i ograniczać występowanie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy także do korzystania z innych treści edukacyjnych zawartych na naszych stronach www.parpa.pl oraz www.niebotak.pl 
Pliki do pobrania:      
Szkolny niezbędnik profilaktyczny  

PARPA organizuje w Warszawie, w dniach 26-27 października 2015r, szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy. Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na szkolenie, które odbędzie się w dn. 1-2 października 2015r. w Warszawie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu 3 grudnia 2015 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Czytaj więcej...

W tym roku po raz 31 biskupi apelują o sierpień bez używania alkoholu. W 1984 r. biskupi zebrani na 201 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, wezwali po raz pierwszy Polaków do powstrzymania się od spożywania wszelkich napojów alkoholowych; ustanowiono wtedy sierpień miesiącem abstynencji. W tegorocznym Apelu bp Tadeusz Bronakowski Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości pisze między innymi:

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie