PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje o uruchomieniu kolejnej edycji studiów podyplomowych i kursów z zakresu „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa”.

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2011 r.

W dniu 7 sierpnia odczytany został w kościołach w całej Polsce Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości. Co roku w Kościele Katolickim miesiąc sierpień jest szczególnie związany z modlitwami o trzeźwość oraz podkreślaniem potrzeby świadectwa abstynencji. Pełna treść apelu na stronie internetowej
: >>> link <<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

Praca z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem”

Termin Konferencji: 3-5 października 2011r.
Miejsce Konferencji: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZETOM w Jachrance k/Warszawy; adres: Jachranka 76a, 05-140 Serock; www.zetom.info

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP

Ogłaszamy nabór do III edycji STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Projekt profilaktyczny i strona internetowa dotyczące bezpieczeństwa w sieci skierowane są do osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - XII.2011 roku


Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się od dnia 5 grudnia br. Długość trwania egzaminu (liczba dni) uzależniona jest od liczby zgłoszeń osób chcących przystąpić do egzaminu jak również tego, jaka część z tych osób zostanie dopuszczona do egzaminu.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „Polityka alkoholowa w Polsce i w Europie. Medyczne i ekonomiczne aspekty używania alkoholu”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji eksperckiej pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Profesora Jerzego Buzka. Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 11-12 października 2011r. Jest nam niezmiernie miło zaznaczyć, że jest to szczególny czas dla Polski, mianowicie okres Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Ostatnie dni rejestracji na konferencję dla pracowników świetlic środowiskowych „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 14 i 15 grudnia 2011 roku odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Lista osób zakwalifikowanych w PARPA na konferencję „Praca z młodzieżą uzależnioną i zagrożona uzależnieniem”, która odbędzie się w dniach 3-5 października 2011r w Jachrance k/Warszawy.

KARTA ZGŁOSZENIOWA na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2012 roku.

Informacje dotyczące wniosku do WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkoleniowego

 

Dnia 18.03.2010 roku PARPA otrzymała od zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ Macieja Dworskiego, następujące wyjaśnienie dotyczące wyceny sesji psychoterapii indywidualnej prowadzonych przez osoby ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień:

 

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych
Aby nadzieja i optymizm zagościły w Państwa domach
I pozostały tam jak najdłużej


życzy Zespół
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie