PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W dniach 28 – 29.08.2015 r. na zaproszenie Państwowej Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INFORMACJA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEZNIEŃ / INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ
Szanowni Państwo,
Zimowa sesja egzaminacyjna zaplanowana na 30.11.-02.12.2015 roku zostaje przesunięta na 14.03.-17.03.2016 roku. Zmianie ulega także termin nadsyłania zgłoszeń o przystąpienie do egzaminu i prac egzaminacyjnych oraz termin posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych. Prace należy przesłać do PARPA do 08.01.2016 roku. Posiedzenie Komisji egzaminacyjnych odbędzie się 15.02.2016 roku.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że zamyka nabór uczestników szkolenia dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowanego na 1-2 października 2015r.  W szkoleniu może wziąć udział 50 przedstawicieli gminnych komisji, a do dnia 1 września  br. zgłosiły się  73 osoby.
Zgodnie z pierwotną informacją do udziału w szkoleniu w pierwszej kolejności przyjmowani byli przedstawiciele gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne informacje o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz o miejscu zakwaterowania.

Tutaj lista osób zakwalifikowanych do szkolenia <<<<<

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, zachęcamy do zapoznania się ze Szkolnym Niezbędnikiem Profilaktycznym, zawierającym wskazówki dla osób zajmujących się profilaktyką dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że materiał ten będzie inspiracją do szukania odpowiedzi na pytanie, jak można zapobiegać i ograniczać występowanie zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy także do korzystania z innych treści edukacyjnych zawartych na naszych stronach www.parpa.pl oraz www.niebotak.pl 
Pliki do pobrania:      
Szkolny niezbędnik profilaktyczny  

PARPA organizuje w Warszawie, w dniach 26-27 października 2015r, szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy. Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na szkolenie, które odbędzie się w dn. 1-2 października 2015r. w Warszawie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu 3 grudnia 2015 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Czytaj więcej...

W tym roku po raz 31 biskupi apelują o sierpień bez używania alkoholu. W 1984 r. biskupi zebrani na 201 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, wezwali po raz pierwszy Polaków do powstrzymania się od spożywania wszelkich napojów alkoholowych; ustanowiono wtedy sierpień miesiącem abstynencji. W tegorocznym Apelu bp Tadeusz Bronakowski Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości pisze między innymi:

25 czerwca br. podczas konferencji prasowej zainaugurowano kampanię społeczną Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego mającą na celu propagowanie trzeźwego wypoczynku nad wodą.

Wyniki Egzaminu Certyfikacyjnego dla specjalistów i instruktorów terapii uzależnień.
W dniach 1 i 2 czerwca 2015 roku w Warszawie odbyła się XXXII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Książka Wydawnictwa Charaktery „Gdzie się podziało moje dzieciństwo część 2”

Czytaj...

Otwarty konkurs na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych
Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Specjalisty/Starszego Specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zatrudnienie w wymiarze całego etatu na zastępstwo).
Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2015 roku

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 17.11.2015 r. (wtorek) odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce informacje dla gmin link Program Certyfikowania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria określone w Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, do składania aplikacji.

Badanie to jest wykonywane jako wspólne działanie Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia szkodliwych skutków spożywania alkoholu (RARHA). Projekt RARHA skupia organizacje eksperckie w dziedzinie zdrowia publicznego z 30 krajów europejskich, w tym Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W całej Europie informacje na temat alkoholu są rozpowszechniane za pomocą różnych środków przez: producentów, agencje zdrowia publicznego, pracowników służby zdrowia, media itp. W rezultacie opinia publiczna ma do czynienia z wieloma informacjami dotyczącymi między innymi: ile można pić, a kiedy nie należy pić.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie