PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Ogłoszenie o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Największa tragedia w historii powojennej Polski.

Zginęli Prezydent Polski Lech Kaczyński z małżonką i 86 osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie

4th European Alcohol Policy Conference, Bruksela.
Zapraszamy zainteresowane osoby z całej Polski do udziału w międzynarodowym wydarzeniu dotyczącym problematyki alkoholowej.
W dniach 21-22 czerwca 2010r w Brukseli odbędzie się 4. Europejska Konferencja dotycząca Polityki Alkoholowej przygotowana przez EUROCARE.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w 2010 r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

Podsumowanie kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”

W dniu 30 marca br. w Teatrze Buffo odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej, społecznej kampanii edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas 126 sesji Rady Wykonawczej WHO w dn. 22 stycznia 2010 została zaproponowana rezolucja „Strategie redukujące szkodliwe spożywanie alkoholu”, która będzie przyjęta w czasie obrad 63 Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Poniżej przedstawiamy jej nieoficjalne tłumaczenie wykonane przez PARPA.

Sondaż sondażem, a my pijemy coraz więcej.

>>>>> Czytaj więcej <<<<<

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Za zgodą Zakładu Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie udostępniamy Państwu raporty z projektów badawczych dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży gimnazjalnej.

KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA pt. "Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym"


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii organizuje w dniu 9 czerwca 2010 roku, konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym".

 

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami)


Ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w 2010 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Nieprawdziwe dane zawarte w artykule na stronie Dziennik.pl


Informujemy, że artykuł „Polska wódka podbija świat”, opublikowany na stronie Dziennik.pl 26 kwietnia 2010 r., zawiera nieprawdziwe dane dotyczące sprzedaży mocnego alkoholu w Polsce.

Czytaj pełny tekst sprostowania <<<<

XIII ogólnopolska konferencja szkoleniowa „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym” odbędzie się w Zakopanem, w dniach 19-21 maja 2010 r.

Zmiana w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 12 04.2010 r. weszła w życie zmiana w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”.
Zmiana dotyczy przyznawania certyfikatu w trybie nominacji Dyrektora PARPA.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie