PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Ogłoszenie o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 26 i 27 marca 2012 roku roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ – 5 – 8 XII BR.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 5 – 8 grudnia (poniedziałek – czwartek) w Warszawie. Z powodu trwania procedury wyboru ośrodka szczegółowe informacje dotyczące miejsca przebiegu egzaminu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej PARPA www.parpa.pl w terminie po 14 listopada.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z samorządami wojewódzkimi organizuje szkoleniową konferencję profilaktyczną pn.:

Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole

Konferencja adresowana jest do osób zajmujących się profesjonalnie profilaktyką problemową. Zapraszamy do udziału instruktorów programów profilaktycznych, osoby zajmujące się szkoleniami w zakresie programów profilaktycznych, pełnomocników i koordynatorów lokalnych działań profilaktycznych, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli realizujących działania profilaktyczne.

Otwarty konkurs
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w w 2012 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Konkurs dla podmiotów leczniczych na realizację programu opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 27), ogłosiło nabór wniosków na realizację w latach 2012 -2013 zadań w ramach programów Ministra Zdrowia.

Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2012 r. w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

>>>>> Czytaj <<<<<

W dniach 5-7 listopada 2011 roku w Murzasichle k/Zakopanego odbyła się kolejna Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich pod hasłem „Skutecznie w przyszłość” – zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Krajową Radą Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. W spotkania uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli środowisk abstynenckich z całej Polski.

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji dla osób zajmujących się działalnością pomocową adresowaną do m.in. osób w kryzysie, uzależnionych. W szczególności zapraszamy dyżurujących w telefonach zaufania i przedstawicieli punktów informacyjno-konsultacyjnych. Konferencja nosi tytuł: „Forum prezentacji ruchu pomocowego Telefonów Zaufania w Polsce. Różne doświadczenia, różne kierunki rozwoju”. Odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2011 roku w siedzibie Fundacji ETOH przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 5 – 8 grudnia (poniedziałek – czwartek) w Hotelu ROKO ul. Mikołajska 2, w Warszawie (www.hotelroko.pl - mapa z lokalizacją Ośrodka znajduje się na stronie).

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku.

Informujemy, że w pierwszej połowie grudnia do wszystkich gmin w Polsce zostaną wysłane Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 26 i 27 marca 2012 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Nowelizacja „Programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Informujemy, iż zostały wprowadzone zmiany w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W wyniku nowelizacji Programu zmodyfikowano przebieg egzaminu na Specjalistę /Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Częścią egzaminu stała się rozmowa z członkiem rodziny z problemem przemocy, którą przesyłacie Państwo na nośniku audio, a która do tej pory decydowała o dopuszczeniu do egzaminu. Za ocenę rozmowy można otrzymać maksymalnie 10 pkt. Jednocześnie zmniejszona została liczba pytań egzaminacyjnych. Obecnie test będzie liczył 40 pytań, za które można otrzymać 40 pkt. Jednocześnie wprowadzono zmiany w trybie przyznawania Certyfikatów Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zapraszamy do zapoznania się z „Programem potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w dniach 3 i 4 czerwca 2014 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Czytaj<<<<

W dniach 11-12 października 2011 roku w Poznaniu, odbyła się organizowana przez PARPA międzynarodowa konferencja ekspercka „ Polityka alkoholowa w Polsce i w Europie: Medyczne i ekonomiczne aspekty używania alkoholu”.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się przedstawiciele świata nauki z Polski, jak również z Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bogaty program konferencji wypełnił dwa dni wykładów i warsztatów, które zgromadziły 250 uczestników, w tym 75 gości z zagranicy.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie