PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 14 i 15 grudnia 2011 roku odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, w związku z powyższym publikujemy uaktualniony zestaw pytań testowych, pytań otwartych oraz zestaw lektur. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Informacje dla Gmin

Informacja Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z konferencją prasową Grupy Żywiec z dnia 14.09.2011.

W nawiązaniu do konferencji prasowej z dnia 14.09.2011 oraz materiałów dotyczących "Koalicji dla Trzeźowści Młodzieży" udostępniamy Państwu poniżej list Dyrektora PARPA przesłany organizatorom tych działań.

Konferencja "Od neurobiologii do symptomatologii i leczenia alkoholizmu" - lista osób zakwalifikowanych do udziału.

W dniach 31 maja – 2 czerwca br. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Exploris mieszczącym się przy ul. Ciołka 6 w Warszawie, odbyła się XXIV sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu).

Egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 16 czerwca 2011 roku odbył się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Egzamin przeprowadzony został w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Serdecznie gratulujemy osobom, które uzyskały Certyfikat Specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Jednocześnie zachęcamy osoby zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w środowisku lokalnym do uczestnictwa w kolejnej sesji egzaminacyjnej, szczegóły dotyczące terminu i miejsca następnej sesji, będą dostępne na stronie internetowej www.parpa.pl w zakładce informacje dla gmin.”

>>>>> Aktualna lista certyfikowanych specjalistów w zakresie PiRPA

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155, ogłasza z dniem 27 czerwca 2011 r. otwarty konkurs na stanowisko

Pracownika Działu Ekonomiczno - Finansowego
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

 

 

 

8 Doroczna Konferencja Europejskiej Sieci do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCN)
8 Doroczna Konferencja Europejskiej Sieci do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCN) odbędzie się w Krakowie w dniach 6-7 października 2011 r. i będzie poświęcona tematowi „Zwalczanie oszustw w sektorze ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego: jak maksymalizować zasoby?”.

IX Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii – organizowana przez Ogólnopolską Sekcję Socjoterapii przy PTP oraz Pracownię Alternatywnego Wychowania z Łodzi odbędzie się w dniach 23-25 września 2011 roku w Białej nad Pilicą koło Sulejowa pod hasłem „Po co nam ta demokracja”.

Zaproszenie - IX Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii <<<<<

Karta zgłoszenia <<<<<

Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje o uruchomieniu kolejnej edycji studiów podyplomowych i kursów z zakresu „Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa”.

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2011 r.

W dniu 7 sierpnia odczytany został w kościołach w całej Polsce Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości. Co roku w Kościele Katolickim miesiąc sierpień jest szczególnie związany z modlitwami o trzeźwość oraz podkreślaniem potrzeby świadectwa abstynencji. Pełna treść apelu na stronie internetowej
: >>> link <<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

Praca z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem”

Termin Konferencji: 3-5 października 2011r.
Miejsce Konferencji: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZETOM w Jachrance k/Warszawy; adres: Jachranka 76a, 05-140 Serock; www.zetom.info

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP

Ogłaszamy nabór do III edycji STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Projekt profilaktyczny i strona internetowa dotyczące bezpieczeństwa w sieci skierowane są do osób pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie