PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Fundacja im. Stefana Batorego - Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom organizuje warsztat nt. wywiadu motywujacego. Warsztat poprowadzi specjalistka terapii uzależnień z Chicago Andżelika Danek.

Zapraszamy pracowników placówek zajmujących się profilaktyką oraz terapią osób uzależnionych i współuzależnionych do Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie ul. Sapieżyńska 10A w środę 7 kwietnia w godz. 10-14

I Otwarte Mistrzostwa Polski w MTB dla osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychologiczną CZARODZIEJE DUSZ NA START!
W imieniu Mazovia MTB Marathon oraz Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach poniżej przedstawiamy Państwu informację o imprezie objętej również patronatem PARPA:

Egzamin certyfikacyjny w zakresie uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach koordynacji działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa odwykowego nadzoruje przebieg kształcenia terapeutów w Programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Program Rozwoju Osobistego (PRO), który od ponad 20 lat był realizowany przez trenerów Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, od 2010 roku będzie przez ten sam zespół i na takich samych jak dotąd zasadach prowadzony przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji Fundacji ETOH.

Ewaluacja kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” do 31 stycznia!

Szanowni Ambasadorzy Kampanii,

Przypominamy, że do 31 stycznia 2010 r. czekamy na ankiety ewaluacyjne dotyczące realizacji przez samorządy lokalne w 2009r. kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Ambasadorzy, którzy przyślą nam wypełnione ankiety, zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie kampanii, które planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku

W odpowiedzi na tekst p. red. Rafała A. Ziemkiewicza (dostępny na http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2010/01/05/urzad-rozwiazuje-problemy/) z dnia 5.01.2010r. pragniemy podkreślić, że autor podaje nieprawdziwe dane, przez co wprowadza czytelnika w błąd.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w latach 2010-2012 zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek lecznictwa odwykowego chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2010 roku.

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), z dniem 08.02.2010 r. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szańcowej 25, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Pracownika Działu Edukacji Publicznej i Analiz

 

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), z dniem 08.02.2010 r. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szańcowej 25, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko
Specjalisty (głównego specjalisty) ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Międzynarodowa Konferencja „Leczenie i rehabilitacja osób z podwójnym rozpoznaniem oraz osób uzależnionych nie mających zabezpieczenia socjalnego.”

 

W dniach 22-28 lutego 2010 roku pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Idea ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Ankieta W1: 16 kwietnia 2010 roku upływa termin składania sprawozdań przez samorządy wojewódzkie.
Tu znajdą Państwo formularz ankiety W1.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie