PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 5 i 6 grudnia 2013 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przychodnia Zdrowia Malinowa prowadzi – finansowany ze środków miasta Łodzi - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Program Wczesnej Interwencji. Trwa nabór do letniej edycji, pierwsze zajęcia ruszają 23 lipca.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza na Konferencję pt. Więź - intymność – seksualność w psychoterapii osób z syndromem DDA, która odbędzie się w dniach 24-25 października 2013 r. w Hotelu „Pod Dębami” w Osieczanach koło Myślenic. Konferencja jest adresowana do psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień zajmujących się i zainteresowanych wzbogaceniem swojego rozumienia relacji terapeutycznej i specyfiki zjawisk występujących w psychoterapii pacjentów z syndromem DDA. Współorganizatorem konferencji jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień – miesiąc abstynencji.

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął rekrutację kadry medycznej (lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów, pediatrów, neonatologów, położników i położnych, pielęgniarek i pielęgniarzy) na szkolenia organizowane w ramach Projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Informacja o wynikach konkursu na Opracowanie projektu działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, skierowanych do przedstawicieli ochrony zdrowia.

>>>>> Więcej

KONFERENCJA „DIALOG MOTYWUJĄCY – METODA SKUTECZNEGO POMAGANIA” Kraków 6-7 października 2013

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Dialog motywujący – metoda skutecznego pomagania”. Konferencję objęła honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Szkolenie dla grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W dniach 26-27 września 2013r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla członków grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy.

W Zakopanem w dniach 13-15 maja 2013r.odbyła się XVI ogólnopolska konferencja Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
Konferencję otworzył dyrektor PARPA, Krzysztof Brzózka, prezentując dane dotyczące ilości spożywanego alkoholu i program badań populacyjnych pod kątem występowania FASD w Polsce prowadzony przez PARPA. W konferencji wzięło udział 102 uczestników. Wysłuchali oni następujących wykładów:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji "Wznowienie dyskusji na temat celów leczenia odwykowego” (3 czerwca 2013 r.)

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 25-26 września 2013 r. odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce informacje dla gmin, link Program Certyfikowania.

W reakcji na artykuł Marcina Hałasia „Antyalkoholowy bastion komuny” („Uważam Rze”, nr 7/107/ z 18 lutego br.) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pragnie zauważyć, że:

1. Nazywanie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi aktem prawnym wywodzącym się z ducha najgłębszej komuny może wynikać wyłącznie z braku wiedzy na temat okoliczności, w jakich powstawał ten dokument. Do jego powstania dążył Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Prymas Wyszyński już w latach 60. uważał, że rozpijanie narodu jest cechą charakterystyczną komunistycznego państwa. Prymas mówił: “Narodem pijanym łatwo się rządzi, naród pijany łatwo można zmanipulować, naród pijaków nie ma duszy”. W sierpniu 1980 o abstynencję zaapelowali strajkujący w Stoczni Gdańskiej. Uzyskali w tej sprawie wsparcie Kościoła, który zabiegał o stworzenie ram prawnych ograniczających plagę alkoholizmu. Wprowadzenie ustawy należy więc interpretować raczej jako odroczone zwycięstwo zwolenników przeciwdziałania rozpijaniu narodu niż przejaw komunistycznej represji.

Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na szkolenie, które odbędzie się w dn. 21-22 marca 2013r. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie rozpoznawania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, prowadzenia rozmów z osobami stosującymi przemoc i nadużywającymi alkoholu oraz uruchamiania działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Zakończony nabór na szkolenie dla członków GKRPA

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie