PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

W dniach 7 – 9 maja 2013 roku w Gdańsku odbyła się Konferencja Sieci Gmin Wiodących pt. Skuteczna polityka wobec alkoholu w samorządach współorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz samorząd gminy miasta Gdańsk. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych wyróżniający się działaniami z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, a także członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Oferta pomocy w zmianie szkodliwych zachowań dla osób głuchych i niedosłyszących, które mają problemy alkoholowe.
W Warszawie została uruchomiona oferta wsparcia w zmianie szkodliwych zachowań dla głuchych i niedosłyszących mieszkańców Warszawy, którzy mają problemy alkoholowe.

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży stanowią zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Z jednej strony wpisane są w etap dorastania, a z drugiej mogą być sygnałem tego, że dziecko nie radzi sobie z przeciwnościami losu.

W dniach 2 – 3 grudnia odbył się Egzamin Certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wypadkach, które na początku stycznia przyniosły śmierć tak wielu osób. Wypadki te zapoczątkowały bardzo żywą dyskusję w mediach. Z niepokojem trzeba stwierdzić, iż większość pojawiających się wypowiedzi nie dotyka istoty problemu. Więcej mówimy o objawach choroby, niż o jej przyczynach. Przyczyną zaś jest powszechne nadużywanie alkoholu przez Polaków. Skala problemu jest przerażająca – prawie milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu. Około 4 mln osób pije w sposób ryzykowny i szkodliwy. To są podstawowe problemy, z którymi musimy sobie dzisiaj poradzić.

Informujemy, że w marcu 2014 roku rozpoczyna się kolejna edycja studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie, prowadzonych we współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia Alternatywnego Wychowania z Łodzi.

Czytaj <<<<<

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkolenia w 2014 roku.
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2014 r. przekazane zostaną przez PARPA do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”.

Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań wieloletnich z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2014-2016; zadania 7.1 i 7.2

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek leczenia uzależnienia od alkoholu chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2014 roku.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór do VI edycji Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
Pierwsza sesja od 25 do 29 marca więcej informacji na stronie www.ipz.edu.pl

W 2014 roku na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA zakwalifikowało się 108 osób. Lista osób zakwalifikowanych do grup znajduje się poniżej. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do grup i nie znajdują się na poniższej liście otrzymają pisemne uzasadnienie braku kwalifikacji przesłane pocztą tradycyjną na adres podany w karcie zgłoszeniowej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji.

Zapraszamy do uczestnictwa w VI edycji Studium Dialogu Motywującego organizowanego w Warszawie przez Akademię Motywacji i Zmian. Oferta jest w szczególności zaadresowana do osób pracujących w obszarze lecznictwa odwykowego i obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą. Szkolenie odbędzie się w dn. 26-27 marca 2014r w Warszawie. Adresowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Konferencja organizowana przez PARPA i Fundację Zależni-Nie-Zależni adresowana jest do pracowników lecznictwa odwykowego, psychologów, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie