PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – NABÓR ZAKOŃCZONY

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 2 - 5.XII BR.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 2 – 5 grudnia (poniedziałek – środa) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - podpisanie aneksu
do Porozumienia dotyczącego telefonu interwencyjno-informacyjnego „Niebieska Linia” - 801-12-00-02

 

W dniu 8 listopada 2012r Minister Sprawiedliwości - Jarosław Gowin wraz z Komendantem Głównym Policji – nadinsp. Markiem Działoszyńskim oraz Krzysztofem Brzózką – Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wzięli udział w konferencji prasowej, w trakcie której podpisali aneks do Porozumienia dotyczącego telefonu interwencyjno-informacyjnego „Niebieska Linia”.

Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Otwarty konkurs na realizację zadań w 2013 roku: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Fundacja ETOH zaprasza na konferencję poświęconą psychoterapii osób z zaburzeniami osobowości. Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniach 10-12 grudnia 2012r i adresowana jest do psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, osób zainteresowanych problematyką pomagania Dorosłym Dzieciom Alkoholików oraz osobom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych......

>>>>> Więcej informacji tutaj <<<<<

Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej
Informujemy o rozpoczęciu naboru na Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, dotowanego ze środków PARPA na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kurs prowadzić będzie Fundacja ETOH.

Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi systemu szkoleń dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych uprzejmie informuję, iż Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie udziela rekomendacji w zakresie ww. szkoleń. Jedynym podmiotem, który otrzymał od PARPA rekomendacje jest Uniwersytet Warszawski - Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, który wprowadził do programu studiów podyplomowych moduł dotyczący rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym (ok. 70 godz. dydaktycznych).

TU FORMULARZ DLA GMIN DO POBRANIA

USTAWA UCINA HANDEL W INTERNECIE

Sprzedaż alkoholu w internecie i z dostawą na telefon jest sprzeczna z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - alarmuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tym samym Agencja chce ograniczyć dostęp do trunków osobom nieletnim.

PODSTAWOWE SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu 1 lipca 2008 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KAMPANII W dniu 31 marca 2008 roku w siedzibie Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące pierwszy etap kampanii „Ciąża bez alkoholu” zorganizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w promowanie wiedzy o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu podczas ciąży.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie