PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Otwarty konkurs
na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych oraz wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich. <<<<<

Seminarium „Trudne drogi dorastania – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Fundacja ETOH zapraszają do wzięcia udziału w seminarium „Trudne drogi dorastania – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”, które odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 2009 roku w Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6.

4th European Alcohol Policy conference, Bruksela, 20-21 czerwca 2010r. – możliwość promocji polskich samorządów lokalnych!

Zapraszamy samorządy z całej Polski do zaprezentowania swoich najlepszych rozwiązań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na forum europejskim!

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie przewiduje w roku obecnym organizacji Konferencji Stowarzyszeń Abstynenckich.

Konferencja dla Stowarzyszeń Abstynenckich planowana jest na rok przyszły.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje kolejną edycję szkolenia w zakresie pracy z dziećmi z Alkoholowym Zespołem Płodowym (uszkodzeniami płodu wywołanymi piciem alkoholu przez matkę w ciąży) dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Erazma Ciołka 6 w Warszawie

Fundacja Mederi, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają pracowników służby zdrowia do udziału w VI konferencji naukowej. „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Postępowanie w przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci. Diagnoza Zespołu FAS, FAE.”

Informacja dotycząca zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Domów Pomocy Społecznej.

W związku z pojawiającymi się licznymi wątpliwościami dotyczącymi spożywania alkoholu na terenie Domów Pomocy Społecznej przedstawiamy poniżej stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące tej kwestii.

W dniach 27-28 października 2008 roku w Warszawie odbyło się organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych seminarium szkoleniowe nt. budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Od roku 1996 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczęła działania mające na celu ograniczanie dostępności alkoholu dla nieletnich. W ramach kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Chrońmy Młodość” w całej Polsce rozpoczęto realizację szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych wg procedury przygotowanej przez dr K. Wojcieszka. Od tego czasu w naszym kraju zaszło wiele zmian – spożycie alkoholu w populacji dorosłych w ciągu ostatnich kilku lat wzrasta, ale spożycie wśród nieletnich na szczęście zostało zatrzymane (badania ESPAD 2007).

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek lecznictwa odwykowego chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2009 roku.

Miejski Zarząd Oświaty, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy oraz Izba Wytrzeźwień w Tychach zorganizowały konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny z zakresu promocji zdrowego stylu życia. Do komisji wpłynęło 71 prac z gimnazjów i 42 prace ze szkół podstawowych.

WSZECHNICA POLSKA SZKOŁA WYŻSZA TWP W WARSZAWIE
KATEDRA PEDAGOGIKI WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII
oraz
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICY POLSKIEJ:
zaprasza
do udziału w Konferencji Naukowo - Metodycznej:

Idea ta związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na dzień 22 lutego ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie