PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Niżej publikujemy wyniki konkursu ogłoszonego 13 czerwca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

 

Wyniki

 

 

Zgodnie z § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734) potwierdzeniem statusu uczestnictwa w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień jest zaświadczenie wydawane na okres 5 lat przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oznacza to, że po upływie 5 lat od dnia wydania zaświadczenia o uczestnictwie w programie szkoleniowym tracą one ważność i nie ma możliwości ich przedłużenia.

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu przesyłania zgłoszeń na konferencję
pt. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie i wyzwanie dla samorządu gminnego – perspektywa prawna i psychologiczna” do dnia 1 września 2017 r.


„Rodzina Miśków” to zestaw narzędzi i procedur do pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. Projekt zakłada dostarczenie „Rodziny Miśków” do 500 placówek wsparcia dziennego i innych miejsc udzielających pomocy dzieciom. Zapraszamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu realizowanym na zlecenie PARPA przez Fundację ETOH.

Szczegóły projektu do pobrania TUTAJ.


 Zarządzenie nr. 28 do pobrania TUTAJ.

 


Zapraszamy do udziału w konferencji „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie i wyzwanie dla samorządu gminnego – perspektywa prawna i psychologiczna”. Zaproszenie kierujemy do pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawicieli gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Konferencja odbędzie się w dniach 27 – 28 września 2017 r. w Warszawie.

Apel Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2017 – miesiąc abstynencji.

Apel do pobrania TUTAJ.

Ogłoszenie o konkursie z 4 sierpnia 2017r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownym. 


Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza pracowników służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego na dwa równoległe szkolenia pt. Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie z dnia 13 czerwca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, publikujemy listę wniosków spełniających kryteria formalne oraz listę wniosków niespełniających kryteriów formalnych (zawierającą wskazanie braków formalnych).
Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone do zadania 51/3.4.2/17/DEA – „Wspieranie badań naukowych w obszarze problemów wynikających z używania alkoholu” – są w trakcie procedowania.


Zapraszamy na konferencję szkoleniową pt. Ostry i przewlekły stres a zdrowie psychiczne, organizowaną przez PARPA we współpracy z Fundacją ETOH. Konferencja odbędzie się w dniach 5 - 6 września 2017r. w Warszawie.

W związku z tym, że nowe wytyczne dotyczące pisania prac egzaminacyjnych zostały opublikowane w Informatorze dla osób przystępujących do egzaminu w ostatnich dniach czerwca, osoby które przystępują do egzaminu w sesji jesiennej (w dniach 2-5 października 2017 r.) będą wyjątkowo mogły przedstawić prace napisane według dotychczasowych albo według nowych wytycznych.

Zapraszamy wychowawców świetlic socjoterapeutycznych,  pedagogów i nauczycieli z terenu całej Polski, do udziału w jesiennej edycji Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym.

Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS zaprasza na szkolenie uzupełniające dla psychoterapeutów pt. "Terapia rodzin i par w nurcie systemowym z elementami terapii psychodynamicznej".
Szkolenie będzie trwało od stycznia 2018r. do grudnia 2021r. i odbywać się będzie w Warszawie przy ul. Cieszyńskiej 2A.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie