PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Osoby przystępujące do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień w sesji czerwcowej proszone są o sprawdzenie dokładnej kolejności wejść na egzamin w załączonych plikach. Egzamin odbędzie się w Centrum Konferencyjnym hotelu Roko w Warszawie, przy ul. Techników 30. W najbliższych dniach - na podane adresy korespondencyjne -zostaną do Państwa wysłane pisemne zaproszenia, natomiast do osób nie dopuszczonych do egzaminu również zostaną wysłane stosowne informacje.

Zapraszamy na konferencję dla pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu i przedstawicieli Służby Informacyjnej Wspólnoty Anonimowych Alkoholików: „Współczesne lecznictwo uzależnień i Wspólnota AA – czego możemy od siebie oczekiwać”, która odbędzie się 22 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Kartę zgłoszeniową można pobrać TUTAJ

Zapraszamy do udziału w XXI Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w Rodzinie, którą organizujemy w dniach 7-9 czerwca br. w Krakowie. Konferencja adresowana jest do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie z 23 marca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi - publikujemy listę wniosków spełniających kryteria formalne.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na organizację ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Czytaj więcej...

Zespół naukowców z Instytutu Psychologii PAN poszukuje pełnoletnich mężczyzn doświadczających problemu uzależnienia od alkoholu, utrzymujących abstynencję w okresie od 1 miesiąca do 12 miesięcy, gotowych wziąć udział w badaniu.

Informujemy, że lista uczestników na konferencję „Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu”, która odbędzie się 18 maja 2017r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, została zamknięta. Osoby, które chciałyby jeszcze dosłać zgłoszenie, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informujemy, że 18 kwietnia 2017 roku zostały zmodyfikowane kryteria oceny w programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Zmienione zostały zasady przyznawania punktów za 3 obowiązkowe części egzaminu. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

Informujemy, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z  Łódzi w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego 3.1 Promocja zdrowia na zadanie nr 36/3.2.3.2/17/DRM: Promocja działalności telefonu informacyjno-konsultacyjnego dla rodziców, których dzieci się upijają stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na niezgodność zawartości merytorycznej z treścią zadania określonego w warunkach konkursowych (brak wymaganej koncepcji linii kreacyjnej działań promocyjnych), na które aplikuje wnioskodawca.

Informujemy, że podczas oceny merytorycznej oferty złożonej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego i Specjaliści „FAMILIA” SP. Cywilna, w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi na zadanie nr 49/3.3.9/17/DEA: Wsparcie pilotażowego programu działania placówki medycznej wyspecjalizowanej w dziedzinie FASD, stwierdzono braki formalne. Po dokonaniu ponownej oceny formalnej wniosek został odrzucony ze względu na brak uzupełnienia w obowiązującym terminie wszystkich brakujących dokumentów wskazanych w piśmie z 2 marca 2017 roku o znakach ANA/404/MZS/DEA/2017.

Ogłoszenie o konkursie z 7 kwietnia 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach celu operacyjnego nr 2,  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Czytaj więcej...

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu zaprasza do udziału w IV międzynarodowej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo zdrowotne- ujęcie interdyscyplinarne" pod hasłem: Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej w dniach  26-28 kwietnia 2017 r. w Giżycku – Hotel Europa ***

Zapraszamy na bezpłatną konferencję naukowo-szkoleniową dotyczącą medycznych aspektów uzależnienia od alkoholu, współorganizowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Katedrę i Klinikę Psychiatryczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Konferencja odbędzie się 18 maja 2017r. w godzinach 11-16 w Warszawie, w auli „A” Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a.

W dniach  27-28 kwietnia 2017r. organizujemy w Warszawie szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy. Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie