PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Dyrektor PARPA ogłasza konkurs na organizację ogólnopolskiego szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dyrektor PARPA ogłasza konkurs na organizację ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 1, 2 oraz 3 kwietnia 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Roko przy ul. Techników 30 w Warszawie.

Zapraszamy na konferencję szkoleniową poświęconą skutecznym strategiom w profilaktyce i profilaktyce picia alkoholu przez młodzież, która odbędzie się w Toruniu w dniach 24-26.04.2019. Konferencja organizowana jest przez Fundację Dobrostan na zlecenie PARPA ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Uczestnictwo oraz pobyt uczestników jest bezpłatny! Nabór rusza od 25 marca. Więcej informacji na temat konferencji wkrótce na stronie: http://fundacjadobrostan.org

Zapraszamy na szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą organizowane przez PARPA w dniach 10-11 kwietnia 2019r., w Warszawie. Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi m.in. w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach oferujących pomoc dzieciom.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza na VII Ogólnopolską Konferencję Ośrodka Psychoterapii DDA pt. "Kiedy dziecko przejmuje kontrolę - o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA". Konferencja odbędzie się 15.06.2019 roku w Krakowie.
Szczegóły programu oraz zapisy tutaj: http://www.kstu.pl/strony/27/konferencje-naukowe-organizowane-przez-kstu (zakładka konferencje).

Program konferencji...

Zapraszamy  na szkolenie  dla członków stowarzyszeń abstynenckich organizowane przez Fundację ETOH w Warszawie. Szkolenie adresowane jest do osób, które ukończyły własną, co najmniej 6 miesięczną terapię uzależnienia od alkoholu.  Program rozwoju osobistego w zakresie samokontroli i samoregulacji jest okazją do znacznej poprawy funkcjonowania uczestników zajęć i zmniejszenia nasilenia zaburzeń które - mimo abstynencji - nie pozwalają na pełne i satysfakcjonujące życie. Szkolenie realizowane jest na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: http://www.etoh.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=272&Itemid=38

Zaproszenie...

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” zaprasza na bezpłatne szkolenia dla realizatorów programu profilaktycznego. Będą to 55 godz. warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach IV-VI według programu profilaktyczno- wychowawczego „Spójrz Inaczej” oraz 5-godzinna grupowa superwizja dla absolwentów szkolenia.

Miejskie Centrum Profilaktyki w Krakowie zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową „Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu”.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.mcpu.krakow.pl/content/zapraszamy-na-konferencje-naukowo-szkoleniowa-pt-psychologia-kliniczna-w-diagnozowaniu-osob

Zaproszenie ...

Zapraszamy na dzień otwarty międzynarodowej konferencji naukowej Kettil Bruun Society (KBS) pt. „Youth Drinking in Decline” („Spadek picia alkoholu wśród młodzieży”), który odbędzie się 12 kwietnia br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Konferencja odbędzie się z symultanicznym tłumaczeniem prezentacji z języka angielskiego.

Więcej informacji znajdą Państwo tu:  https://www.mcpu.krakow.pl/content/zapraszamy-na-dzien-otwarty-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-pt-spadek-picia-alkoholu

W związku z informacjami na temat materiałów szkoleniowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, dyrektor PARPA wystosował do Zastępcy Prezesa RIO w Kielcach pismo dotyczące przeznaczenia środków na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych niewykorzystanych w roku budżetowym.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na  szkolenie dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, realizowane  przez firmę ITEM – Umiejętności Społeczne Emil Szumiło, na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Czytaj więcej...

Zapraszamy  na szkolenie dla rodziców adopcyjnych dzieci z postawioną diagnozą FASD  organizowane przez Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Będzie ono poświęcone szerokiej problematyce opieki, wychowywania i wspierania rozwoju dzieci z tym problemem. Szkolenie realizowane jest na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020. Więcej informacji na stronie szpitala: https://www.dzieciecyszpital.pl/pl/zapraszamy-na-szkolenie-dla-rodzicow-adopcyjnych-dzieci-z-fasd

Zaproszenie ...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD organizowane przez Fundację Rodzina od A do Z. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020.

Czytaj więcej...

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie