PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Pracownik Działu Administracji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)

Link do konkursu: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=13163667

Lista wyłonionych realizatorów na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 19 kwietnia 2022 roku na uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko  Specjalisty ds. szkoleń.

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze całego etatu)
 

Uprzejmie informujemy, że na potrzeby sesji egzaminacyjnych dla uczestników szkolenia certyfikacyjnego w starej ścieżce PARPA powołana została Komisja Egzaminacyjna. Stosowne Zarządzenie Dyrektora KCPU znajduje się pod odnośnikiem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=13073065

Fundacja Instytut Nowej Kultury zaprasza na bezpłatną konferencję „Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży w sporcie – rekomendacje dla klubów sportowych”, która odbędzie się w 9 czerwca 2022r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Na stronie https://bip.kbpn.pl w zakładce Bilans, oraz na stronie podmiotowej PARPA BIP umieszczono sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Działając na podstawie art. 8f ust . 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.) Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje,

Dokument do pobrania.

Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie zaprasza na szkolenie dedykowane rodziców i opiekunom dzieci z postawioną diagnozą FASD. Będzie ono poświęcone szerokiej problematyce opieki, wychowywania i wspierania rozwoju dzieci z tym problemem.

Czytaj więcej 

Fundacja Rodzina od A do Z organizuje bezpłatne Szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Link do ogłoszenia:

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=12797776

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie