PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Konferencja Szkoleniowa „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym” - Ostatnie wolne miejsca!!!

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”, która odbędzie się  w dniach 17-19 czerwca 2015r. w Zakopanem. Do udziału zaproszone są osoby z grona pracowników świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli innych placówek pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 1 i 2 czerwca 2015 roku (poniedziałek, wtorek) w Centrum Szkoleniowym Roko przy ul. Techników 30 w Warszawie.

„Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuję, iż Egzamin na certyfikowanego specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w dniach 28.05.2015 r. został odwołany”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że zakończony został nabór uczestników XIX Konferencji przeciw przemocy w rodzinie, która odbędzie sie w dn. 18-20 maja 2015 roku w Krakowie.
Ankiety zgłoszeniowe nadesłało do PARPA 175 osób. Do udziału w konferencji zakwalifikowano 120 osób (decydowała kolejność zgłoszeń).

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH - TUTAJ

Do ww. osób pocztą tradycyjną zostały wysłane zaproszenia z programem i informacją o miejscu, w którym odbywać się będzie konferencja.

„Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień"

Informacja o szkoleniu, harmonogram i formularz zgłoszeniowy znajdują się  na stronie internetowej: www.mcps.com.pl  (w zakładce Aktualne szkolenia).

W dniach 17-19 czerwca 2015r. w Zakopanem, odbędzie się XVIII ogólnopolska konferencja szkoleniowa – „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniach 18-20 maja 2015 roku w Krakowie, odbędzie się XIX Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie adresowana do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Konferencja naukowo-szkoleniowa w dniu 24 kwietnia 2015 roku pt. "Procesy terapeutyczne w leczeniu uzależnień" organizowanej przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Program <<<<<
Regulamin <<<<

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości wraz z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej organizuje konferencję na temat: "Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu". Odbędzie się ona 15 kwietnia br. w Toruniu (Droga Starotoruńska 3).

Czytaj więcej...

Umieszczanie znaków towarowych piwa na dystrybutorach, szklankach i na podkładkach to reklama napojów alkoholowych.

Naczelny Sąd Administracyjny 31 marca br. orzekł, że umieszczanie znaku towarowego danego piwa na szklankach, podkładkach, nalewakach, parasolach itp. jest elementem jego reklamy; ma na celu jego rozpowszechnienie i utrwalenie w świadomości konsumenta. W opinii sądu, pojęcie reklamy napojów alkoholowych zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest szersze od samej reklamy. Jest nią każde publiczne rozpowszechnianie informacji o tych produktach, dlatego, jeśli na szklankach czy podkładkach w pubie, restauracji czy innym lokalu gastronomicznym, używane jest logo producenta piwa, to jest to jego reklama w rozumieniu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

*) Wyjątki z artykułu „Rzeczpospolitej”. Cały tekst tutaj: http://www4.rp.pl/artykul/1190390-Nazwa-piwa-na-szklance-to-tez-jego-reklama.html

Artykuł na ten sam temat w „Gazecie Prawnej”: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/862904,vat-piwiarnia-w-suterenie-to-tez-miejsce-publiczne-trzeba-uiscic-oplate.html

W dniu 16 marca 2015 roku Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaakceptował rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego na realizację zadania „Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym”.
Umowa dotacyjna na kwotę 65 000,00 zł zostanie podpisana z Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych „ETOH” z Warszawy.

Egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych odbędzie się 28.05.2015 r. (czwartek).

Informacja dla osób i placówek planujących przedłużenie lub ubieganie się o akredytację na prowadzenie szkolenia, stażu bądź wpis na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że do udziału w szkoleniu dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy, które odbędzie się w dn. 25-26  marca 2015r. zgłosiło się ponad 100 osób.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie