PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

Konferencja „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szanse i wyzwania”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

Praca z rodzinami pacjentów uzależnionych”

Termin Konferencji: 8-10 października 2012r.
Miejsce Konferencji: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy ZETOM w Jachrance k/Warszawy; adres: Jachranka 76a, 05-140 Serock; www.zetom.info

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji pt. "Współpraca. Ku wspólnym rozwiązaniom" (Lublin, 19-21 kwietnia br.), iż termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 6 kwietnia 2012 roku.

Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym zaprasza na bezpłatny cykl szkolenia zawodowego.

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Palenie tytoniu przez pacjentów uzależnionych od alkoholu".

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii zapraszają w dniu 16 kwietnia 2012 roku, na konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Palenie tytoniu przez pacjentów uzależnionych od alkoholu".

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zadanie:

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkoleniowego w 2012 roku.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek leczenia uzależnienia od alkoholu chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2012 roku.

SUPERWIZJE 2012 - wyniki kwalifikacji do grup superwizyjnych finansowanych przez PARPA w 2012 r.

Studium Psychoterapii Humanistycznej dla Psychoterapeutów Uzależnień - Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie ogłasza nabór.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 25-26 kwietnia 2012r. odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Informujemy, że formularz ankiety PARPA-G1 2011 jest już dostępny na stronie internetowej PARPA w zakładce „Informacje dla gmin” oraz tutaj. Prosimy osoby odpowiedzialne za wypełnienie ankiety o niewprowadzanie zmian do formularza ankiety ani w treści pytań, ani w układzie graficznym formularza.

Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecanego w 2012 r. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

W dniu 24 stycznia 2012 roku Minister Zdrowia zaakceptował rozstrzygniecie konkursu dotacyjnego na realizację zadania pod nazwą „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie