PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

W dniu 24 stycznia 2012 roku Minister Zdrowia zaakceptował rozstrzygnięcie konkursów dotacyjnych na realizację następujących zadań:

W dniu 24 stycznia 2012 roku Minister Zdrowia zaakceptował rozstrzygniecie konkursu dotacyjnego na realizację zadania pod nazwą „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich”.

Informujemy, że spis aktów prawnych niezbędnych do prawidłowego przygotowania się do egzaminu na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz listę pytań dla osób ubiegających się o Certyfikat Specjalisty/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się >>>>> tutaj <<<<<

Telefoniczne konsultacje prawne dla ofiar przemocy w dn. 20-24 lutego 2012r.
ZADZWOŃ ! – 22 / 250-63-05

W dniach 20-24 lutego 2012 roku – w czasie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw – w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone będą telefoniczne konsultacje prawne dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Od poniedziałku 20.02, do piątku 24.02. w godz. 9.30-14.30 pod numerem telefonu 22 / 25-06-305 pełnić będzie dyżury prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz w sprawach karnych i rodzinnych.

Projekt badawczy „Uzależnienia a styl życia we współczesnych społeczeństwach Europy – nowe ujęcie”

W dniu 9 lutego w Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa współorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W niedzielę, 19 lutego br., we wszystkich parafiach Kościoła katolickiego w Polsce, rozpoczął się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku towarzyszy mu hasło: Rodzina szkołą trzeźwości.

Konferencja „Współpraca. Ku wspólnym rozwiązaniom” organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urząd Miasta Lublin, skierowana do przedstawicieli samorządów gminnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń abstynenckich.

Ruszyła kolejna edycja konkursu na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej w ramach Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN – Europe Crime Prevention Network). Tematem konkursu jest „Współpraca Policji i społeczności lokalnych w zapobieganiu przestępczości”. Projekt złożony do konkursu powinien dotyczyć zapobiegania i/lub ograniczania przestępczości pospolitej lub poczucia strachu związanego z przestępczością. Nagrodę w konkursie stanowi kwota 20.000 Euro – zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk w grudniu br. na Cyprze. Organizatorzy przewidują także przyznanie wyróżnień dla najbardziej innowacyjnego projektu oraz dla najlepszego projektu skierowanego do młodych ludzi. Projekty powinny być zgłaszane do urzędów wojewódzkich, które po wyborze najlepszego projektu ze swojego województwa przekażą go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Więcej informacji na stronie http://www.msw.gov.pl/portal/pl/626/8630/

Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta ZWYCIĘSTWO z Poznania razem z Duszpasterstwem Apostolstwa Trzeźwości Archidiecezji Poznańskiej organizują Festyn o nazwie "Święto Trzeźwości", przeznaczony dla osób uzależnionych, wychodzących z uzależnienia i ich rodzin z terenu wielkopolski i województwa lubuskiego.
Festyn odbędzie się w dniu 18 sierpnia (sobota) na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego i Parafii w Chojnie nad Wartą (11 km od Wronek) w godzinach od 14.00 do 22.00.

Uprzejmie informujemy, że ulegają zmianie numery telefonów stacjonarnych w działającym na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Od dnia 10 grudnia 2012 roku z biurem Pogotowia „Niebieska Linia” można się kontaktować dzwoniąc pod numery:
sekretariat: 22/666-10-36 oraz 22/250-63-10
fax. 22/250-63-11

KARTA ZGŁOSZENIOWA na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA w 2013 roku.

>>>> Czytaj

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia organizuje przetarg na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni w siedzibie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XXVII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla terapeutów i instruktorów.
W dniach 3 - 5 grudnia br. odbyła się XXVII sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie